ako schudnúť s gouté

Goute.eu

sa mení na

Goute.sk

V prepracovanom eshope vám prinášame vyšší užívateľský komfort a mnoho nových funkcií. Po chvíli budete presmerovaný na goute.sk.

Rovno prejsť na goute.sk
Euro | | prihlásenie

Výskum vo viacerých európskych mestách skúmal vplyv zvýšeného podielu proteínov, zníženia sacharidov a výšku glykemického indexu na váhu a jej udržanie po absolvovaní diéty.

ucinne chudnutie

Cieľom výskumu bolo zistiť, ako si udržať výsledok diéty po jej skončení. Z toho dôvodu bola zaznamenávaná váha u klientov po dvojmesačnej diéte a tiež po nasledujúcich šiestich mesiacoch bez diéty.

932 obéznych jedincov podstúpilo najprv dvojmesačnú diétu s nízkym obsahom sacharidov s celkovou dennou kalorickou hodnotou 800 kcal na deň. Po priemernom úbytku 11 kg bolo 773 jedincov následne v druhej šesťmesačnej fáze roztriedených do piatich kategórií, v každej z nich sa stravovali ad libitum (podľa ľubovôle). Stravovanie v druhej fáze sa líšilo len podielom proteínov a v glykemickom indexe. V tejto fáze odborníci zisťovali, aké hodnoty horeuvedených živín najefektívnejšie predídu priberaniu po skončení diéty.

Pred začiatkom pokusu boli pre päť skupín stanovené hodnoty zodpovedajúce kombináciám HP – vyšší obsah proteínov (23-28 %) / NP – normálny obsah proteínov (10-15% proteínov) a HGI – vyšší glykemický index HGI / LGI – nižší glykemický index, pričom rozdiel medzi glykemickými indexami mal činiť 15 bodov. Posledná – piata skupina prijímala stredné hodnoty proteínov a nedostala žiadne konkrétne inštrukcie na hodnoty glykemického indexu. U všetkých druhov diét príjem tuku zodpovedal 25-30 % energie.

Po skončení pokusu boli vyhodnotené nasledujúce reálne hodnoty: skupina s diétou s vysokým obsahom proteínov – proteínová diéta (HP) konzumovala o 5,4 % viac energie pochádzajúcej z proteínov ako skupina s normálnym obsahom proteínov (NP). Skupina s nízkym glykemickým indexom (LGI) prijímala sacharidy s glykemickým indexom o 5,1 % nižším ako skupina s vysokým glykemickým indexom (HGI). Kombinácia diéty s vysokým obsahom bielkovín a nízkym glykemickým indexom bola úspešná pri predchádzaní zvýšenia hmotnosti, mala priaznivé účinky na krvný tlak, krvné lipidy a zápaly.

Predpoklad, že vyšším podielom proteínov v strave dokážeme predchádzať obezite a liečiť ju a tiež liečiť metabolický syndróm, cukrovku typu II a aterosklerotické kardiovaskulárne choroby, získava stále väčšiu podporu.

Proteíny spôsobujú silnejší pocit nasýtenia ako ostatné živiny vďaka hormónom GLP-1 a PYY uvoľnovaným z tenkého čreva.

Nepotvrdené indície napovedajú, že živočíšne proteíny sú vďaka aminokyselinovej skladbe pri dosahovaní týchto cieľov efektívnejšie ako rastlinné proteíny.

Minimálny denný príjem proteínov je nutný na udržania dusíkovej rovnováhy, aby sa predišlo katabolizmu proteínových zásob, čo je obzvlášť dôležité pri staršej populácii čoraz viac trpiacej sarkopéniou (vekom sa zvyšujúca strata kostrového svalstva. Sarkopénia je súčasťou syndrómu krehkosti – fraity syndrom).

Účinok na telesnú váhu a telesný tuk

Priemerný hmotnostný úbytok po dvoch mesiacoch nízkokalorickej stravy predstavoval 11,0 kg. Skupina s vyšším obsahom proteínov dosiahla o 5 % vyšší úbytok telesnej váhy ako skupina s normánym obsahom proteínov. Rovnako skupina s nižším GI dosiahla o 5 % vyšší úbytok váhy ako skupina s vyšším GI. Teda mierne zvýšenie obsahu proteínov na úkor sacharidov spolu s konzumáciou sacharidov s nižším glykemickým indexom o 8 jednotiek malo za následok priaznivý účinok na chudnutie, takže uvedená kombinácia účinne predchádzala zvýšeniu telesnej hmotnosti po dobu nasledujúcich 6 mesiacov.

Dlhodobý efekt

Po absolvovaní dvojmesačnej nízkokalorickej diéty, šesťmesačnom období voľného stravovania nasledovalo ďalšie šesťmesačné stravovanie podľa inštrukcií dietetických odborníkov. Cieľom bolo skúmať dlhodobé účinky diét u 256 jedincov, u ktorých sa hmotnosť po dvoch mesiacoch znížila o 11,2 kg a po 12 mesiacoch stúpla priemerne o 3,9 kg, avšak dospelí absolvujúci diétu s vysokým obsahom proteínov pribrali len o 2 kg menej v porovnaní so skupinou konzumujúcou normálny obsah proteínov. Po 14 mesiacoch jedinci s vysokoproteínovou diétou schudli o 7,3 kg, kým ľudia s normálnym prísunom bielkovín o 4,5 kg, Zároveň prvá skupina znovuzískala o 1,6 kg tukovej hmoty menej ako druhá skupina. Rozdiel v prísune proteínovej energie činil len 7 %.

Vplyv na rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb a diabetikov

Po dvojmesačnom úbytku hmotnosti boli zazanamenané znížená prítomnosť C-reaktívneho proteínu o 40 % (C-reaktívny proteín je prítomný v organizme pri zápalovej reakcii. U zdravých ľudí nie je v krvi detegovateľný.), lipoproteínov s nízkou a vysokou hustotou, triglyceridov a tiež zníženie krvného tlaku. Počas nasledujúcich 6 mesiacov sa znižoval C-kreatívny proteín v krvi viac v skupine s nízkym glykemickým indexom ako v skupine s vyšším GI a v skupine s normálnou proteínovou diétou. Celkovo HP (high protein) – LGI (low glycemic index) diéta pozitívne pôsobila na low-rate inflammation (ide o trvalý slabý, laboratórne merateľný zápal v tele).

Zistenia napovedajú, že zníženie krvného tlaku možno lepšie udržať zvýšením príjmu proteínov na úkor sacharidov. LGI diéta s oboma druhmi proteínovej diéty viedla k zníženiu hladiny fruktozamínu počas pozorovania.

Prvá dvojmesačná fáza znížila metabolický syndróm, pre ktorý sú charakteristické zvýšený krvný tlak, vysoká hladina cukru v krvi, nadmerné množstvo telesného tuku okolo pásu, abnormáne hladiny cholesterolu a triglyceridu. Spolu tieto faktory zvyšujú riziko infarktu, porážky a cukrovky. Nasledujúcich šesť mesiacov výrazne zvýšila hodnoty metabolického syndrómu, najmä v skupine NP (normal protein) – HGI (high glycemic index).

Vplyv na plod a dieťa

Naopak, príliš nízky obsah proteínov a vysoký obsah sacharidov má za následok nadmerné priberanie u tehotných žien. Hmotnostný nadbytok má negatívny vplyv nielen na zdravie matky, ale aj jej plodu. Spolu s obsahom stravy môžu tieto faktory podmieniť zloženie plodu a spôsobiť trvalú náklonnosť dieťaťa k nadváhe a obezite, vrátane sarkopenickej obezity. Upravený pomer proteínov a sacharidov v prospech proteínov je spojený s vyšším objemom čistej svalovej hmoty a nižším podielom tukovej hmoty ako u plodu, tak i u narodeného dieťaťa. Tento predpoklad sa zakladá na pozorovacích štúdiách, avšak príčinno-následné vzťahy sa nejavia ako náhodné.

Najvýznamneší prínos štúdie spočíva v poznatku, že veľmi mierne zmeny v obsahu proteínov a sacharidov v strave majú značný dopad na kalorický príjem spontánnej diéty ad libitum, ktoré sa približuje normálnemu stravovaniu, a tým napomáhajú udržať si úbytok telesnej hmotnosti. Štúdia tiež konštatuje, že diéta s vysokým obsahom proteínov a nízkym glykemickým indexom je pri chudnutí účinnejšia ako nízkotučná diéta s vysokým obsahom sacharidov. Mierne zvýšenie obsahu proteínov a tomu úmerné zníženie obsahu sacharidov v kombinácii so sacharidmi s nízkym glykemickým indexom napomáhajú úbytku a následnému udržaniu telesnej hmotnosti.


Čítajte tiež:

Chlorella - detoxikant s vysokým obsahom proteínov

Tvorba web stránok INOVATIVE