ako schudnúť s gouté

Goute.eu

sa mení na

Goute.sk

V prepracovanom eshope vám prinášame vyšší užívateľský komfort a mnoho nových funkcií. Po chvíli budete presmerovaný na goute.sk.

Rovno prejsť na goute.sk
Euro | | prihlásenie

V tomto blogu sa venujem niektorým aspektom chudnutia.

motivacia

– Rozhodnutie musí vychádzať z vášho vnútorného presvedčenia, musíte si ujasniť, čo a prečo chcete dosiahnuť. Ako pri každej dlhodobej aktivite, aj tu sa treba pridržiavať  “umenia malých krokov”. Nechcite zmeniť všetko naraz.

– Všetko začína rozhodnutím! Ak sa rozhodnete pre chudnutie bielkovinovou diétou, ale pri prvej príležitosti  zlyháte, neboli ste skutočne rozhodnutí. Skutky, nie slová, nám ukazujú, čo naozaj chceme!  Neospravedlňujme sa konštatovaním: “Mám slabú vôľu!” Vytrvalosť a pevná vôľa sa musia premietnuť do životného štýlu.

–  Vyhýbajte sa častým myšlienkam na jedlo. “Kam smeruje myseľ, tam ide človek!”  Maškrtnosť neznamená hlad.

– Pri bielkovinovej diéte majte vždy k dispozícii “záchranný balíček rýchlej pomoci” – povolenú zeleninu (druhy povolenej zeleniny nájdete v časti Proteínová diéta – Priebeh proteínovej diéty).  Keď vás pochytí hlad, siahnite do balíčka.

– Nevyhnutnou podmienkou efektívnej diéty je pohyb. Predpokladom vytrvalosti v cvičení je nadobudnutie pozitívneho vzťahu k nemu.

– Milujte život vo všetkých jeho formách, dbajte o vnútornú krásu.

– Vaša hodnota a sebaúcta nezávisia od pocitov a názorov iných.

– Nesústreďujte sa na výsledok, ale na cestu – cesta je cieľ. Váhu a meter na čas odložte.

– Ak ste bielkovinovú diétu porušili, nevzdávajte sa, nerezignujte, pokračujte v diéte. Aj pády sú súčasťou cesty k víťazstvu.


Čítajte tiež:

Ako schudnúť - vedecké citácie

Tvorba web stránok INOVATIVE