ako schudnúť s gouté

Goute.eu

sa mení na

Goute.sk

V prepracovanom eshope vám prinášame vyšší užívateľský komfort a mnoho nových funkcií. Po chvíli budete presmerovaný na goute.sk.

Rovno prejsť na goute.sk
Euro | | prihlásenie

Všeobecné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom e-shopu www.goute.eu a dodávateľom (resp. predajcom) sa rozumie GOUTE, s.r.o., Železničiarska 679/24, 949 01 Nitra, ICO: 47845791, zastúpená konateľom Henrichom Ondruškom. IČ DPH: SK2024119724, obchodný register okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 37642/N, OU-NR-OZP1-2014/032475-2, č.živn. registra 430-45805. Práva a povinnosti klientov sa viažu na vystavovateľa faktúry. Dodávateľ predáva zákazníkom výrobky proteínovej diéty, koré sú v obchode tohto eshopu a ktoré je možné objednať cez eshopom, telefonicky alebo mailom.

Objednávka

 • Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mail, ktorý uviedol klient. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri realizácii objednávky. Predávajúci môže objednávku alebo jej časť stornovať v prípade, že uvedený tovar nie je na sklade. V takom prípade bude kupujúcemu vrátená suma, resp. časť sumy, ktorú za tovar zaplatil.

Objednávka do Českej republiky

Českí klienti môžu platiť len českou korunou.

Klientom z Českej republiky zasielame tovar kuriérom DPD, nie je možné si zvoliť poštu ani osobný odber. Ak si klient želá doručiť tovar do Českej republiky, musí si pri registrácii, resp. objednávke uviesť krajinu Česká republika.

Pred objednávkou si na úvodnej stránke vpravo hore zvolí menu Kč namiesto znaku eura, aby mohla byť faktúra vystavená v Kč.  Všetky ďalšie možnosti a pokyny sa klienti dozvedia automaticky v procese vytvárania obednávky pred jej potvrdením (spôsob dopravy, číslo účtu).

Na klientov z ČR sa vzťahujú všetky dojednania uvedené v tejto zmluve.

Platobné podmienky a ceny

 • Cena nákupu obsahuje cenu objednaného tovaru, dopravy, dobierky,  platby kartou. Všetky možnosti dopravy (Slovenská pošta, Slovenská pošta s dobierkou, Slovenská pošta – kuriér, Slovenská pošta – kuriér s dobierkou, osobný odber v Nitre po dohode s predávajúcim, DPD kuriér) sa klientovi zobrazia aj s príslušnými cenami pred potvrdením objednávky. Formy platby: vopred bankovým prevodom na účet, dobierkou, kartou.
 • Ak pri platbe bankovým prevodom kupujúci neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Ak kupujúceho nie je možné kontaktovať na ním uvedené kontaktné údaje (telefón, mail), resp. kupujúci na správy neodpovedá do 24 hodín, predávajúci môže objednávku stornovať kedykoľvek po zadaní objednávky.
 • Ak kupujúci neprevezme balík na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo neposielať mu ďalší tovar na dobierku. Kupujúci môže v takom prípade nakúpiť tovar a zaplatiť iným spôsobom ako an dobierku. 
 • Dopravné náklady nad rámec sumy uvedenej vo faktúre spôsobené kupujúcim pri neprebraní tovaru a vrátení tovaru predávajúcemu sú na ťarchu kupujúceho. 
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra.
 • Všetky ceny uvedené v eshope sú pre klienta konečné. Predávajúci garantuje ceny uvedené pri jednotlivých položkách, a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.

Dodacie podmienky

 • Objednaný tovar odosielame poštou alebo kuriérom do 24 hodín od prijatia objednávky (pri posielaní na dobierku) alebo do 24 hodín od prijatia platby na predajcov účet (pri platbe bankovým prevodom). Do plynutia doby sa nerátajú dni víkendov a sviatkov. Pri zaslaní tovaru poštou je doba doručenia približne 2-3 dni. Po dohode si možno tovar vyzdvihnúť osobne.

Vrátenie tovaru

  • Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia. Klient informuje o vrátení tovaru predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a udá číslo účtu, na ktorý treba peniaze poslať. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, nepoškodený, v stave, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o príslušnú čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 10 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Vrátený tovar nemožno poslať na dobierku. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Reklamácia a záruka

 • Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 12 mesiacov, ak nie je na obale výrobku uvedená skoršia doba spotreby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 • Ako záručný list slúži faktúra. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí spôsobené používaním, ani zlým skladovaním tovaru zo strany klienta.
 • Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť balenia. Mechanické poškodenie, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné reklamovať okamžite. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Reklamácia bude vyriešená do 14 dní od prevzatia reklamovaného tovaru, obvykle však reklamáciu riešime obratom bez predlžovania termínu.
 • V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy a vrátením sumy za reklamovaný tovar.
  • peniaze budú klientovi vrátené na jeho číslo účtu. Vrátenie finančných prostriedkov je možné spôsobom, akým bola platba uskutočnená.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním.

Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o kupujúcich budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho a že ich bez súhasu kupujúceho neposkytne tretím osobám, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, telefónneho čísla, mailu a adresy dodania). Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10. 2. 2014.

Tvorba web stránok INOVATIVE